Tájépítészeti tervezés és Mérnöki szolgáltatások

Családi ház kertje, Szada

Hulladéklerakó rekultivációs projektek kivitelezési koordinációja

Családi ház kertje – részlettervek (sziklakert), Mezőkövesd

Békás tó környezetrendezési munkáinak koordinációja, Debrecen

Kondiparkok telepítési tervei

Sáp, 1848-49-es emlékmű és környezete

Róna dohányfeldolgozó üzem környezetrendezés

Derecske, Bocskai I. Ált. Isk. udvara és sportpálya terve

Családi ház kertje, Budapest XVI.

Sáp városközpont rekonstrukció környezetrendezés, koncepcióterv

Téglási Degenfeld kastély parkjának fejlesztési terve

Családi ház kertje – részlettervek, Sopron

Stiebel Eltron irodaház, Budaörs

Tájtervezés

Tájtervezés - Tájrendezés

  • Természetvédelmi Kezelési Terv
  • Környezetvédelmi program
  • Környezeti Hatásvizsgálat
  • Fejlesztési koncepció
  • Fejlesztési stratégia
  • Fejlesztési program
  • Rendezési tervek
  • Tájrehabilitációs tervek
  • Rekultivációs tervek
* részletekért kattintson a tervfajtára!

Természetvédelmi Kezelési Terv

Jelentése: „a védett természeti érték/terület felmérése, nyilvántartása, megóvása, őrzése, fenntartása, bemutatása és helyreállítása érdekében végzett tevékenység”

A Természetvédelmi Törvény értelmében minden védett természeti területre el kell készíteni és 10 évente felülvizsgálni. Erről gondoskodni a tulajdonos (kezelő) feladata!

A védetté nyilvánítás feltétele, vagyis új terület e terv hiányában nem helyezhető természetvédelmi oltalom alá.

Környezetvédelmi program

Feladata: egy adott terület természeti adottságai és a területhasznosítás viszonyából eredő, a környezeti elemeket vagy rendszereket veszélyeztető tényezők azonosítása és a szükséges intézkedések meghatározása .

A Környezetvédelmi Törvény kötelezően előírja a települések számár Települési Környezetvédelmi Program készítését és felülvizsgálatát.

Környezeti Hatásvizsgálat

Döntést megalapozó dokumentáció, mely a környezetre várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenységek megkezdése előtt kötelezően készítendő és a hatások azonosítására és értékelésére törekszik.

Kiterjed az egyes beruházásokra, valamint tervekre és programokra is (így például a Településrendezési Terv részét képező Településszerkezeti Tervre).

Fejlesztési célú tervek

Célja az adott terület/település társadalmi, gazdasági és környezeti adottságok és folyamatok értékelésén alapuló, tervszerű beavatkozási irányok meghatározása , rövid, közép- és hosszú távú fejlesztési célok kijelölése , valamint az ezek eléréséhez szükséges intézkedések összehangolása .

A terv „mélységét” tekintve lehet stratégia, koncepció, vagy a konkrét intézkedéseket tartalmazó program.

Lehet „általános”, vagy specifikusan egy adott területre (pl. turisztika, infrastruktúra) koncentráló terv.

Rendezési tervek

Célja a fejlődés kereteinek meghatározása, ezáltal a védelmi és fejlesztési feladatok leghatékonyabb eszköz e. Feladata többek között a területhasználat módjának és az építés rendjének szabályozása, az infrastruktúra-hálózat meghatározása , valamint az erőforrások hatékony hasznosításának elősegítése (az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII tv. értelmében) .

Rehabilitációs tervek

Célja a helytelen használat során rombolt, illetve kedvezőtlen természeti folyamatok során degradálódott táji adottságok helyreállítása . Kézenfekvő példaként említhetjük a felhagyott bányák területeinek rehabilitációját, de ide sorolható az utak tájrendezése is. Gondos tervezéssel és hatékony kivitelezéssel növelhető a terület potenciálja, esztétikai és ökológiai állapota.

Rekultivációs tervek

Egy rombolt terület újrahasznosításra alkalmassá tételét célozza. Első lépése a káros folyamatok megszüntetése – esetlegesen a szennyeződések eltávolítása (kármentesítés) –, ezt követően pedig a valamely, az eredeti hasznosítástól eltérő, új hasznosítási mód feltételeinek megteremtése. Hosszú folyamat, speciális esetekben (például hulladéklerakók rekultivációja) több évtizednek kell eltelnie, míg befejezettnek tekinthető.